Lithobates okaloosae

Lithobates okaloosae, Florida bog frog

Eggs

Lithobates okaloosae eggs

Photo courtesy of Nick Barys

Tadpoles

Lithobates okaloosae tadpole

Photo courtesy of Nick Barys

Metamorphs